PERİYODİK KONTROL
Periyodik Kontrol Hizmetleri

Periyodik Kontrol

Kullanım şartları nedeniyle yıpranan, ayarları bozulabilen ve bu durumda sağlık ve güvenlik tehlikesi oluşturabilecek olan iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir.

TDB Kalibrasyon, TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre TÜRKAK'tan akredite olarak tecrübeli ve uzman kadrosu ile 81 ilde hizmet vermektedir.

 

TDB Kalibrasyon, periyodik kontrol alanında aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

 • Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü
 • Kaldırma ve İletme Makineleri Periyodik Kontrolü
 • Elektriksel Ölçüm ve Kontrolleri
 • Ortam Ölçümleri
 • Yangın Tesisatı Kontrolleri

 

Yönetmeliğe göre bir işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ya da tesisatlar muayene edilmektedir. Bu ekipmanlar yönetmelikte;

 • Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü
 • Kaldırma ve İletme Makineleri Periyodik Kontrolü
 • Elektriksel Ölçüm ve Kontrolleri
 • Ortam Ölçümleri
 • Yangın Tesisatı Kontrolleri

olmak üzere dört ayrı grupta ele alınmaktadır.

 

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri

Basınçlı kap; 0,5 bar'dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan ya da geliştirilen sabit ya da hareketli kabı veya depoyu ifade etmektedir.

Kazan, hidrofor, genleşme tankı, hava tankları, dikişli-dikişsiz tüpler, sıvılaştırılmış yeraltı ve yer üstü gaz tankları, kriyojenik tanklar, asetilen tüpleri ve tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar basınçlı kaplar sınıfı ekipmanları olarak adlandırılmaktadır. Basınç testleri, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile gerçekleştirilmektedir.

Basınçlı kapların test ve kontrolleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve periyodik olarak yılda bir yapılması gerekmektedir.

Bu kapların periyodik olarak; korozyon, sızdırmazlık, aşınma, çatlak, deformasyon, bağlantı kontrolü, sıcaklık, basınç, temizlik, fonksiyon gibi kriterlerin test ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

Yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip makine mühendislerimiz tarafından yapılan basınçlı kapların periyodik kontrolleri, bu cihazlardan kaynaklanabilecek iş kazalarının azaltılmasına ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktayız.

 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kompresör-Hava Tankı Periyodik Kontrolü
 • Hidrofor ve Genleşme Tankları, Boyler, Otoklav
 • Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG vb.)
 • Kriyojenik Tanklar
 • Tehlikeli Sıvıların Bulunduğu Tank ve Depolar

 

Kaldırma-İletme Araçlarının Periyodik Kontrolleri

Forklift, transpalet, vinç, yürüyen merdiven ve bantlar, araç kaldırma lifti, çeşitli hidrolik ve mekanik kaldırıcılar, yapı iskeleleri, inşaat makinaları kaldırma iletme makinaları sınıfı ekipmanları bu kategoriye giriyor. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece;

 • Dinamik testler beyan yükünün 1,25 katı ile,
 • Statik testleri 1,1 katı ile,  
 • Bir yılı aşmayan sürelerde test edilmektedir.

Kapasite denge diyagramı ile yüklenen ekipmanlar denge diyagramına göre test edilir.

Karşı ağırlıklı (Forklift, mobil vinç, kule vinç vb.) kaldırma araçları periyodik kontrolünü kararlılık deneyi ise ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak konusunda uzman makine mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmekteyiz.

Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük, işveren tarafından beyan edilen, ekipman tarafından kaldırılabilecek maksimum ağırlıktır.

 • Lift Periyodik Kontrolü (Araç kaldırma lifti, araç park lifti, kriko vb.)
 • Vinç ve Caraskal Periyodik Kontrol
 • Forklift Periyodik Kontrol (Dizel, elektrikli, manuel istif makinaları ve transpaletler)
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
 • Platform Periyodik Kontrolü (Sütunlu çalışma, alimak, asma iskele ve  makaslı – bomlu platformlar)

 

Elektrik Tesisatlarının Periyodik Kontrol ve Ölçümleri*

Elektrik tesisatları periyodik kontrolü ve elektriksel ölçümler, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nde yer alan ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre konusunda uzman elektrik mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, elektrik tesisatlarının periyodik kontrolleri yılda bir gerçekleştirilmektedir.

 • Topraklama Ölçümü
 • Paratoner Ölçümü
 • Katodik Koruma Ölçümü
 • İç Tesisat Uygunluk Kontrolü
 • Pano Kontrolleri
 • Kaçak Akım Koruma Ölçümleri
 • Yalıtım Direnci Kontrolü

 *TDB bu hizmeti taşeron akredite muayene kuruluşlarıyla gerçekleştirmektedir.

 

Tesisatların Periyodik Kontrolleri*

Tesisat kontrolleri; yangın, havalandırma ve klima tesisatlarının, projelerinde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak, yönetmeliğe uygun olarak konusunda uzman makine mühendislerimizle kontrol etmekte, ölçümlerini yapmakta ve raporlamaktayız.

 • Yangın Tesisatı Uygunluk Kontrolü
 • Yangın Hortumu ve Yangın Dolabı Periyodik Kontrolü
 • Motopomplar ve Boru Tesisatı Periyodik Kontrolü
 • Havalandırma Tesisatı Uygunluk Kontrolü

 *TDB bu hizmeti taşeron akredite muayene kuruluşlarıyla gerçekleştirmektir.

Periyodik muayeneler hidrostatik testler, ağırlık testleri, görsel testler, tahribatsız muayeneler ve cihazlarla tespitler şeklinde muayene edilmektedir.

Hidrostatik testler

Hidrostatik testler için basınçlı ekipmanın giriş çıkış vanaları, emniyet ventili bağlantısı işletmeye giden hatlardan ayırıp flanş ya da kör tapa kullanarak kapatılmakta, Tank, en üst noktasından taşıncaya kadar test akışkanı ile doldurulmakta. Tamamen test akışkanı ile doldurulan tanka basınçlandırma için test pompası bağlantısını yapılmakta ve yavaş yavaş test akışkanı tankın içine basılmaktadır. Maksimum işletme basıncının 1.5 katı oluncaya kadar bu işleme devam edilmektedir. Bu basınç, kalibrasyonu ve ara doğrulamaları yapılmış bir manometreden takip edilmektedir. Basınçlandırılan tankı 30 dk boyunca basınçta bırakılmaktadır. Test sonunda tankın herhangi bir noktasında sızıntı veya deformasyon olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Tahribatsız Muayeneler

Hidrostatik test yapılamayan basınçlı ekipman veya tesisatlar için tahribatsız muayene yöntemlerinden genellikle manyetik parçacık, penetrant ve ultrasonik kalınlık ölçümü yöntemlerinden biri veya birkaçı ile testimizi gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir yöntem ile kesin kanaat getirilemeyen muayenelerde, muayene uzmanımız ekipmanın muayenesi için farklı bir yöntem önerebilmektedir.

Yangın tesisatları; hidrostatik testin yanı sıra havalandırma tesisatları gibi görsel kontroller yapılarak muayene edilmektedir.

Elektrik tesisatları; topraklama ölçümleri ve paratoner testleri ise hem görsel hem de test cihazı kullanarak muayene edilmektedir.

 

Müşteri İlişkileri ve İtiraz Süreci için tıklayınız. 

İleti veya İtirazlarınız için tıklayınız.